“Jūros vartai” – tai viena patraukliausių bei unikaliausių pakrantės teritorijų visame Baltijos regione. Šiuo projektu yra siekiama sugrąžinti miestui senamiesčio dalį, kuri šiuo metu yra naudojama žvejybinių laivų remontui ir kruizinių laivų priėmimui.
www.jurosvartai.lt
Piliavietė
Klaipėdos pilis visuomet buvo svarbiausia miesto dalis. Nuo pilies prasidėjo miesto statybos, bastionai saugojo Klaipėdą nuo priešų.
 
Pirmą kartą Klaipėdos pilis minima 1252 m. liepos 29 d. dokumente, kuriame didysis magistras Eberhardas fon Zeine sutaria su Kuršo vyskupu Heinrichu pastatyti pilį tarp Nemuno ir Danės. Klaipėdos miestas pradėjo vystytis Danės upės Pietiniame Rage pastačius medinę pilį. Vokiečiai manė, jog marios - tai Nemuno, jų vadinamo Memeliu, šaka; todėl pilis buvo pavadinta Memelburgu.
 
Medinė pilis buvo pastatyta klampioje vietoje, todėl 1253 m. dešiniajame Danės krante iškilo mūrinė aptvarinio – gardinio tipo pilis. Pilies kieme stovėjo mūriniai ir mediniai pastatai, o sienas saugojo grioviai, pylimai ir palisados.
XIV-XV a. Klaipėdos piliai teko atlaikyti gausius žemaičių ir lietuvių antpuolius, todėl ji daug kartų buvo deginama ir atstatoma. Svarbiausia, kad XV a. Klaipėdos pilis buvo sutvirtinta taip, kad galėjo gintis nuo šaunamojo ginklo. Pilies gynybinę sistemą sudarė bokštai, gynybinė siena, grioviai bei pylimai su gynybiniais statiniais. XV a. Klaipėdos pilis savo architektūra mažai kuo skyrėsi nuo kitų ordino pilių: masyvūs mūrai buvo pagyvinti ornamentais, kontraforsų eilėmis, dantytomis gotikinio raudonų plytų mūro sienomis.
 
XVI a. tobulėjant artilerijai, senoji pilies gynybinė sistema tapo netinkama, tad 1516 –1519 m. Klaipėdos pilis buvo sustiprinta žemių pylimais su bastėjomis, o 1538 - 1550 m. – kapitališkai perstatyta. Rekonstruota pilis buvo netaisyklingo kvadrato formos su penkiais bokštais. Šiauriniame pilies kampe stovėjo cilindrinis septynių aukštų Didysis bokštas, vakariniame – Didysis parako (arsenalo) bokštas, prie vartų ir kitų korpusų kampuose stovėjo cilindriniai Kurfiursto, Mažasis parako bokštai. Prie vidinių ir išorinių pilies sienų buvo pristatyti gyvenamieji ir ūkiniai korpusai.
 
XVII a. Klaipėdos pilį puolė švedai, nuniokojo keli gaisrai, tad pilies gynybinę sistemą vėl teko atstatyti ir tobulinti. Taip 1686 m. žemių pylimai aplink Klaipėdos pilį buvo rekonstruoti į bastionus.
 
Paskutiniai Klaipėdos pilies ir miesto fortifikacijos darbai vyko Septynerių metų karo (1756 – 1763) metais. Po šio karo pilis prarado karinę reikšmę ir buvo pamažu apleista. 1770 m. imta pardavinėti ir naikinti išorinius pilies įtvirtinimus, o pastatus naudoti miesto reikmėms. Laikui bėgant, neremontuojami pilies mūrai pradėjo griūti. 1872 – 1874 m. buvo nugriauti paskutiniai pilies pastatai.
 
XX a. pradžioje dalis pilies kanalų buvo užkasta. Piliavietės teritorija buvo priskirta laivų remonto įmonei ir tapo atskirta nuo miesto. Ilgus metus pašaliniams čia nebuvo galima patekti.
 
Klaipėdos pilies istorija:
1252 - prie Dangės žiočių pastatoma medinė Ordino pilis
1253 - kitoje, aukštesnėje, vietoje pastatoma mūrinė Ordino pilis
1330 - 1340 - pilis perstatoma (spėjama)
1379 - lietuviai sudegina miestą ir pilį
1393 - pastatytas (atstatytas?) pilies bergfrydas
1393 - žemaičiai užpuola miestą ir bando paimti pilį
1399 (1401) - pilyje prasideda dideli perstatymai
1402 - darbus nutraukia užpuolę žemaičiai
1409 - Klaipėdos pilis jau perstatyta
1414 - lietuviai sudegina miestą ir paima pilį
1422 - statybos pilyje. Aplink pilį pradedami kasti grioviai ir pilti pylimai
1425 - istoriniuose šaltiniuose paminima pilies basta ir “antrieji pilies grioviai”
1438 - istoriniuose šaltiniuose minimas bokštas, kuriame kalėjo belaisviai
1440 - 1441 - baigti pilies išoriniai sutvirtinimai
1454 - žemaičiai užima Klaipėdą, sudegina dalį pilies
1457 - gdanskiečiai sudegina pilies bastą
1472 - lietuviai paima pilį
1516 - 1519 - Klaipėdos pilis tvirtinama pylimais - bastėjomis
1520 - Gdansko karo laivai puola pilį
1529 - statybos pilyje
1538 - ~1550 - Klaipėdos pilis kapitaliai perstatoma
1546 - istoriniuose šaltiniuose paminimas naujas Didysis bokštas, stovi ir senasis, kuriame buvo kunigaikščio kambariai
1559 ir 1598 - pateikiami siūlymai supilti bastionus aplink pilį
1627 - Klaipėdos pilis sutvirtinama bastionais
1629 - pilį nuniokoja švedai
1660 - pilis sudega
1660 - 1666 - pilis atstatinėjama
1667 - gaisras pilyje. Nukenčia pietinis ir vakarinis korpusai
1669 - naujas gaisras pilyje padaro didelių nuostolių
1686 - rekonstruojami bastionai
1756 - 1763 - tobulinama bastioninė sistema
1770 - pilies sunykimo pradžia. Pradedami pardavinėti ir naikinti išoriniai įtvirtinimai
1872 - 1874 - nugriaunami paskutiniai pilies mūrai